2 thoughts on “30th ANNIVERSARY OF THE TANZANIA WOMEN LAWYERS ASSOCIATION (TAWLA)”

  1. Devine Itemba says:

    Keep Up the good work guys, the community out there really needs people like you to assist them in getting their legal rights realized, respected and protected.

  2. Ruta Kip says:

    mna kila sababu ya kusherekea kazi njema mlioifanya kwa jamii. hakika sasa kwa sehemu kubwa watu wameendelea kutambua haki ya mwanamka, kuiheshimu na kuilinda.
    #hakihainajinsia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *